Campus Maria Middelares

Kortrijksesteenweg 1020, 9000 Gent

Inhoud van deze pagina

Leefgroepen

Het kinderdagverblijf is ingedeeld in verschillende leefgroepen. Zowel bij de inschrijving als bij de overstap van baby’s naar de peuters maakt u nader kennis met de kinderbegeleiders en de leefgroep waar je kindje zal verblijven.

Om praktische redenen worden de kinderen ‘s morgens en ‘s avonds samen opgevangen in de babygroep.

Elke leefgroep heeft vaste kinderbegeleiders. Er zijn ook kinderbegeleiders met vlinderfunctie ter ondersteuning van de leefgroepen.

De staf stelt de groepen samen in overleg met de vaste kinderbegeleiders, indien nodig. Er wordt rekening gehouden met de eigenheid van uw kind en de beschikbare plaats. Broertjes en zusjes gaan bij voorkeur naar dezelfde leefgroep.

In leefgroep GROENtje vindt ‘s morgens voor 7u45 en ‘s avonds na 17u30 de gezamenlijke opvang plaats.

Openingsuren

Van maandag tot en met vrijdag van 6u tot 19u, op aanvraag tot 20u.

Verlof

Het kinderdagverblijf is gesloten op officiële feestdagen en eventuele brugdagen. Daarnaast sluiten wij steeds 3 weken in de zomervakantie en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

De verlofkalender kunt u hier downloaden.

Aanvraag/inschrijving

Van zodra u weet dat u zwanger bent, kan u een opvangaanvraag indienen via onderstaand document. Dit document wordt opgenomen in de wachtlijst. Het kinderdagverblijf neemt enkel met u contact op wanneer er plaats is. Gelieve steeds de campus aan te duiden waarvoor de aanvraag bedoeld is. Uw aanvraag dient ook te gebeuren via https://kinderopvang.stad.gent/

Indien u werkzaam bent in AZ Maria Middelares, gelieve dit te vermelden in de opvangaanvraag bij de opmerkingen. U wordt dan door het kinderdagverblijf gecontacteerd binnen de 8 weken.